Byggepladsservice

Vi effektiviserer, så din byggeplads fungerer

Effektiviser din byggeplads med hjælp fra Super1Rent. Vi har mange års erfaring med oprydning på meget store byggepladser som storcentre og supersygehuse. Vi varetager alle opgaver ved både små og store byggeprojekter, og vi sørger for, at dine håndværkere kan gøre det, de er bedst til. Vores medarbejdere har selv en håndværksmæssig baggrund og ved, hvad der kræves, for at byggepladsen fungerer optimalt.


Optimering af dit byggeprojekt

Ved at vælge en totalløsning fra Super1Rent skaber du optimale forhold for dine håndværkere og dit byggeprojekt. Vi sørger for, at der er en mand til stede på byggepladsen hele dagen alle ugens dage. Vi tager os af åbning og aflåsning af bygninger, og vi leverer fuld service inden for håndværkerrengøring og byggepladsrengøring. Det kan eksempelvis være:

  • Rengøring og oprydning på byggepladsen
  • Opsætning af sikkerhedsanvisninger og værn
  • Mindre tømreropgaver
  • Kraning af materialer
  • Affaldssortering
  • Klargøring til næste dag

Vores personale er specifikt uddannet til byggepladsservice, og de kender til sikkerhed i byggeriet, håndtering af værktøj og generel affaldssortering på byggepladser. De fleste har en håndværksmæssig uddannelse, og er derfor vant til at begå sig på byggepladser.