Ring +45 70 220 456 Få et tilbud

Vi er stolte medlemmer af Ren Garanti+

Hos Super1Rent er vi stolte over at blive medlemmer af Ren Garanti+, hvilket er en ordning under brancheforeningen for servicevirksomheder. Der er skarpe krav til at blive medlem, og Super1Rent er nu en af de få virksomheder i servicebranchen, som lever op til ordningens krav.

Ren Garanti+ er en frivillig ordning under brancheforeningen for servicevirksomheder, Danske Service, der grundlæggende handler om fokus på kvalitet i serviceleverancen og ordnede forhold i virksomheden. Forud for godkendelsen af Super1Rent som medlem af medlem af Ren garanti+, har Danske Service krævet en grundig ekstern gennemgang af vores virksomhed på områder som miljø, arbejdsmiljø og økonomi. Det er PWC som har kontrolleret vores dokumentationsgrundlag.

Vi står gerne til rådighed med yderligere information i forhold til vores vedvarende arbejde for at være blandt toppen af danske servicevirksomheder. Hvis du er repræsentant for en offentlig eller privat virksomhed med særlige krav til jeres serviceleverandører i forhold til fx Ren Garanti+, bæredygtig praksis, socialt ansvar og dokumenteret kvalitet i serviceleverancen, så er du velkommen til at kontakte vores direktør, Jesper Blak, på telefon eller mail for en nærmere dialog herom.

 Jesper-Blak

Vi lever op til Ren Garanti+ værdisæt

I Super1Rent er vi stolte over at kunne dokumentere overfor kunder og medarbejdere, at vi er blandt spydspidserne i den danske servicebranche. De syv værdier, som vi lever op til i forhold til regelsættet i Ren Garanti+ er:

ORDNEDE FORHOLD

Der er en klar skillelinje mellem sort og hvidt arbejde, vi har en overenskomst for medarbejderne og en nedskreven personalepolitik.

ØKONOMISK ANSVARLIGHED

Der er styr på serviceattesten og forsikringsattester i relation til arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring.

KVALITET

Der leveres kvalitet til kunderne for at sikre tilfredse og loyale kunder. Der er ydermere krav til at virksomheden skal have skriftlige retningslinjer for kvalitet eller en INSTA800 verificering.

ARBEJDSMILJØ

Det skal kunne dokumenteres, at virksomhedens arbejdsmiljø er i orden, og at virksomheden lever op til arbejdsmiljølovgivningen. Fordelene ved et godt arbejdsmiljø er lavt sygefravær og øget produktivitet.

MILJØ

Virksomheden skal skriftligt dokumentere sin holdning til miljø, og skal anvende miljømærkede midler hvis muligt, og have procedurer for korrekt bortskaffelse af kemirester og emballageaffald fra kemiske produkter.

ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING

Leverandørstyring er et vigtigt område for at sikre ordnede forhold og gennemsigtighed og er en forudsætning for at kunne levere kvalitetsservice til kunderne. Det kræver således en nedskreven politik for anvendelsen af underleverandører og dokumentation for, at kontrakter indgås skriftligt

UDANNELSE

Det kræver uddannede medarbejdere at levere en service af høj kvalitet. Derfor er det et krav, at personalepolitikken beskriver en intro-plan for alle nye medarbejdere, samt har retningslinjer for efteruddannelse og kortlægning af efteruddannelsesbehov for medarbejderne

 Ren_Garanti_PLUS
Super1Rent