Social rengøring

Super1Rent er specialiserede i at rengøre lejligheder hos og for særligt udsatte borgere, som er fysisk dårlige eller psykisk ustabile og dermed er blevet afhængige af at få hjælp til praktiske gøremål. Det gælder lejligheder, hvor borgerne bliver boende i lejligheden, men har brug for en hjælpende hånd til oprydning og rengøring. Det kan også være boliger, der er fraflyttede pga. sygdom eller dødsfald. I begge tilfælde kræves en vis robusthed hos rengøringspersonalet. I de tilfælde, hvor der rengøres, mens borgeren bebor lejligheden kræver det en særlig psyke, en indfølende personlighed og tålmodighed hos rengøringspersonalet.


Rengøring for udsatte med hjerte og empati

Hos Super1Rent har vi et par rigtig gode medarbejdere som formår at håndtere disse rengøringsopgaver. Du kan møde en af vores medarbejdere, der har et stort hjerte og empati for netop de mest udsatte personer i vores samfund. Benjamin Blak er 22 år og har været ansat i Super1Rent gennem de sidst 4 år, som et led i socialrådgiveruddannelsen, der påbegyndes i foråret 2018. Benjamin har allerede stor erfaring med social rengøring hos psykisk og fysisk skrøbelige beboere, der er i lejligheden, mens der arbejdes med saneringen.


Et godt førstehåndsindtryk og medinddragelse

”Det, der betyder allermest er, at give et godt førstehåndsindtryk og hilse ordentligt på beboeren. Dernæst inddrage personen og høre, hvad de allerhelst vil have lavet først. Jeg har jo altid en arbejdsplan med, men jeg spørger altid, hvad beboeren helst selv vil have sat fokus på. Det bedste er at inddrage beboeren i oprydningen, for når først de selv bliver inddraget, går det hele meget nemmere,” beskriver Benjamin om det første møde med udsatte borgere. Det er vigtigt ikke at tale hen over hovedet på borgeren og behandle dem som uvedkommende, for så kan man møde modstand, når man går i gang med at rydde op i deres personlige ejendele.

”Det bedste er jo at få beboeren selv til at hjælpe med at sortere,” siger Benjamin, ”for så kan de også lettere finde rundt i deres ting bagefter.” Nogle er så vant til deres rod, at oprydningen kan slå dem ud, fordi de ikke længere kan finde deres ting.


Beboerne skal behandles med respekt

”Jeg behandler folk, som jeg gerne selv vil behandles” fortæller Benjamin. ”Det går mange gange galt, hvis man ikke møder folk i øjenhøjde, og det er vigtigt. Jeg fortæller altid, at vi ”kommer for at hjælpe dig, og du siger selv stop, når du ikke kan mere”. Jeg prøver at være hurtig, men hvis folk synes det går for hurtigt sætter jeg tempoet ned. Jeg var fx ude hos en samler som naturligvis gerne selv ville være med til at sortere sine værdier. Han og hustruen havde kun en smal gangsti, de kunne gå på, mellem de mange ophobede ting. Selv om beboeren selv er med til oprydningen kan de ikke altid finde deres ting, hvis alt er sat på plads eller gemt væk i et skab. Beboeren kan måske tænke, at det er stjålet og det er netop derfor at tilliden er så vigtig,” fortæller Benjamin endvidere om sin tilgang til jobbet.

Kontakt os for et tilbud på social rengøring, udføres i respektfuldt samarbejde med den udsatte borger.