Ring +45 70 220 456 Få et tilbud

Fjernelse af asbestholdige materialer fra bygninger og ejendomme

Selvom der siden 1980’erne er blevet fjernet asbestholdige materialer fra ejendomme i Danmark, kommer der i forbindelse med renoveringer stadig materialer til syne, som indeholder asbest. Asbest er meget skadeligt for helbredet, og det kræver viden og stor erfaring at håndtere asbesten korrekt.

Hos Super1Rent har vi erfaring med sanering af asbest og efterfølgende grundrengøring af ejendomme og/eller byggepladser. Når vi har fjernet asbestholdige materialer, er der fri bane for håndværkere til at udføre deres arbejde i et sikkert arbejdsmiljø. Vi oplever også, at arbejdstilsynet lige nu er meget opmærksomme på korrekt asbestsanering og efterfølgende håndtering og bortskaffelse af asbest.

 • Hvad er asbest?

  Asbest er et mineral, som kommer helt naturligt. I Danmark var det tidligere meget anvendt i fremstillingen af byggematerialer, herunder ikke mindst i isolering. Det meget fine asbeststøv har vist sig at være kræftfremkaldende mange år efter eksponering, og derfor er asbest nu forbudt i Danmark og i mange andre lande. Vi hos Super1Rent vil gerne sørge for, at du ikke skal gå og være bekymret for, om den bygning, du bor i eller arbejder i, indeholder asbest.

 • Hvilke materialer indeholder asbest?

  I forbindelse med renoveringer og nedrivninger af ældre ejendomme, er det ikke unormalt, at håndværkere finder frem til materialer, som indeholder asbest. I nogle tilfælde er asbesten dog blevet forseglet eller indkapslet. Typiske byggematerialer og inventar, som indeholder asbest, er følgende:

  • isoleringsmaterialer, herunder rørisolering
  • brand- og varmesikre kabler fra elinstallationer
  • vinylgulve
  • vinylbeklædninger
  • affaldsskakter
  • eternittage
  • vægplader
  • loftsplader.

  De førnævnte byggematerialer og inventarer er blot få ud af mange – derfor kan du ikke være sikker på, at den bygning, du befinder dig i, ikke indeholder asbest, hvis den ikke er en af de førnævnte. Her kan vi hos Super1Rent hjælpe dig med at få afklaret, om det er tilfældet hos dig.

 • Asbest findes i mange forskellige typer af bygninger

  Selvom der, som beskrevet ovenfor, er fjernet meget asbest i årenes løb, dukker det stadig op rundt omkring i forbindelse med nedrivninger og restaureringer. Så behovet for bortskaffelse og korrekt håndtering af asbest er stadig til stede. Følgende steder findes der stadig asbestholdige materialer:

  • beboelsesejendomme
  • kontorbygninger
  • industribygninger
  • ældre familiehuse
  • ældre sommerhuse.

  Derfor kan du med fordel tage kontakt til os, hvis du dagligt befinder dig i en af disse typer bygninger, så du med vores hjælp kan finde ud af, om bygningen er asbestholdig.

  Asbest findes i mange forskellige typer af bygninger
 • Super1Rent kan hjælpe med alle opgaver omkring asbesthåndtering

  Vores uddannede personale har erfaring i at hjælpe med håndtering og korrekt bortskaffelse af alle typer materialer, der indeholder asbest. Ud over at fjerne selve asbesten kan vi tilbyde grundig rengøring af byggepladser eller ejendomme, så den igen er sikker for håndværkere, beboere eller ansatte. Dermed kan det gode arbejde fortsætte, uden at nogen bør være bekymret for asbest.

Få et uforpligtende tilbud

Ønsker du et uforpligtende tilbud eller har du spørgsmål, så skal du være velkommen til at kontakte os her nedenfor eller på telefon 70 220 456.