Social rengøring – vores tilgang

Super1Rent tilbyder specialrengøring i forbindelse med lejligheder, hvor socialt belastede beboerne stadig bor i lejligheden eller hvor beboeren enten er flyttet, tvangsindlagt eller måske bortgået og lejligheden skal saneres før istandsættelse.


Hvem henvender sig og hvad går forud?

Som oftest er det en borgerkonsulent eller en kontakt-/støtteperson, der ved en tilspidset krisesituation henvender sig til boligforeningen, hvis vedkommende bor i en boligforening. Det er som regel aldrig den udsatte borger, som selv henvender sig til os, da det ofte kan være grænseoverskridende og smerteligt for borgeren selv at henvende sig og bede om hjælp. Det er derfor enten boligforeningen eller kontakt-/støttepersonen, der ringer til os og beder Super1Rent om at komme og give et tilbud på rengørings- eller saneringsopgaven. En kontaktperson kan være en frivillig person fra fx kirken eller en ansat i kommunen, der har tilkaldt hjælp. Det kan også være så voldsomt, at det er omkringboende, der har henvendt sig til en varmemester og/eller en myndighed, herunder kommune eller politi – enten fordi de ikke har set beboeren gennem længere tid eller pga. lugtgener.

En af Super1Rents samarbejdspartnere udtaler:

“Det var et behageligt møde med Super1Rent i lejligheden. Stor tak til Sanne Sørensen for den respektfulde måde hun behandlede borgeren på. Det var godt at se.”

Hvordan er processen?

Når det drejer sig om rengøring i beboede lejligheder, kan det være så voldsomt, at der gives et overslag i stedet for et konkret tilbud, idet det kan være svært at beregne præcist hvor lang tid, det tager, når en psykisk skrøbelig person skal have sorteret og rengjort lejligheden. Ofte er der tale om samlere, og her er det strengt nødvendigt, at beboeren er med til at foretage en sortering af alt i lejligheden. Ofte er rengøringspersonalet nødt til at splitte det op over flere dage, for beboeren bliver træt og måske forvirret. Det er bedst, at sorteringsarbejdet foregår i et samarbejde.


Hvordan gør Super1Rent, når der er beboere?

”Vores system er, at vi har store sække til at samle det affald i, der skal køres bort. Hvis beboerne kan, beder vi dem hjælpe med sorteringen. Det er deres ejendele, der skal sorteres. Vi har respekt for, at vi træder ind i folks privatsfære, for disse mennesker er jo ikke umyndiggjorte. Du kan ikke bede en psykisk syg person om at tage sig sammen, vi kommer jo for at hjælpe folk,” fortæller fortæller Jurist- & Regionschef Sanne Sørensen om processen og arbejdsmetoden. ”Vi sorterer vasketøj i klare sække, personlige papirer lægges i kasser, medicinen lægges i poser. Vi spørger beboeren, om der nogle ting, de gerne vil have i særlige kasser, så skriver vi på kasserne, hvad det er, så de kan finde deres ting efter oprydningen.”
Super1Rents medarbejdere er gode til at fornemme, når beboerne har fået nok. Så laver vi en ny aftale, hvor vi kommer tilbage og gør arbejdet færdigt i god ro og orden. På den måde har vi heller ikke episoder, der udvikler sig negativt med frustrerede eller måske aggressive klienter.


Hvilke opgaver påtager Super1Rent sig?

Super1rent påtager sig stort set alle former for opgaver indenfor socialt belastede lejligheder, herunder fx rengøring af lejligheder, der er indsmurt i fæces og dermed sundhedsskadelige at opholde sig i. Medarbejderne er i disse tilfælde iklædt sikkerhedsdragter og masker, når de går ind og desinficerer.

Vi bortskaffer inventar, der er blevet sundhedsskadeligt, fx en mide-angrebet sovesofa. Vores medarbejdere er gode til stille og roligt at forklare, hvad der er galt og få beboerens accept af, at nu skal sofaen, deres private ejendom, ud af lejligheden, fordi den er sundhedsskadelig at sove på.

Vi desinficerer lejligheder, hvor ensomme personer er bortgået og først blevet fundet efter en længere periode i lejligheden.

Super1rent har i dag et ganske tæt samarbejde med flere Borgerkonsulenter og Bostøtter inden for kommunalt regi.

Kontakt os for tilbud på professionel og grundig rengøring i socialt belastede lejligheder. Alle opgaver udføres.