Case flytterengøring med kort varsel

Udover at udføre almindelige rengøringsopgaver som fx trappevask og vinduespolering har Boligforeningen Ringgaarden et samarbejde med Super1Rent om flytterengøring med utrolig kort varsel. Der kan være brug for rengøring med dags varsel, når det drejer sig om fraflyttede lejligheder efter den såkaldte B-ordning med kort tidsfrist indtil nye lejere flytter ind. ”Udfordringen ved ordning B er, hvis en lejer har været hård ved en lejlighed, er der ikke meget tid til at sætte den korrekt i stand til de næste lejere. En fraflytning er oftest 1. eller 15. i måneden og en ny familie flytter ind samme dag,” siger inspektør i Ringgaarden Ole Andersen


Fleksible medarbejdere

Ole Andersen fortæller endvidere, at boligforeningen samarbejder med flere forskellige rengøringsselskaber, og han har ved særlige hastesager haft gode oplevelser med Super1Rent.

”Ved fraflytningssyn opdager vi af og til, at lejeren har efterladt mangler i rengøringen. Her udføres rengøringen af Super1Rent i samarbejde med varmemesteren og evt. håndværkere. Super1Rent har meget fleksible medarbejdere, der også kan træde til, hvis det er nødvendigt at tage aftenener eller weekenden i brug, for at få varmemesterens stramme tidsplan til at lykkes. Så måske har vi en lejer, der skulle være flyttet ind om fredagen, men så kan vi sige, ”du kan flytte ind på søndag”,” fortæller Ole om logistikken i boligforeningen.


Super1Rent er en god medspiller

”Super1Rents Sanne Sørensen er god medspiller for varmemesteren, for hun er god til hurtigt at prioritere og vurdere, hvilke opgaver, der haster mest, så tidsplanen kan overholdes,” slutter Ole om samarbejdet.

Kontakt os, hvis din boligforening har brug for hurtig udrykning ved til og fraflytning af lejligheder.