Vinterbekæmpelse

Vinteren går sin gang – og det samme skal dit byggeri

Vi tager os af vinterbekæmpelsen på din byggeplads, så du undgår glatføre, sne og sjap på steder, hvor der skal arbejdes. Således kan du undgå, at din byggeplads bliver en farlig arbejdsplads eller at byggeriet bliver sat i stå af vejrlig. Undgå uforudsete økonomiske omkostninger ved at undlade denne forebyggelse på byggepladsen.


Snerydning, vintermåtter og glatførebekæmpelse

For at sikre din byggeplads mod vintervejrets luner, som sne og sjap, vinterbekæmper vi både før, under og efter håndværkernes arbejde. Vi klarer alt fra snerydning til saltning af adgangsveje, og vi lægger også vintermåtter ud som isolering for kuldebroer.

Vi arbejder med følgende aspekter af vinterbekæmpelse:

  • Snerydning
  • Saltning
  • Fejning
  • Glatførebekæmpelse
  • Fjerne sne fra tage
  • Fjerne sne fra offentlige arealer
  • Vintermåtter

Alt dette foregår selvfølgelig med respekt for håndværkerne og de generelle sikkerhedsregler på byggepladsen.