null

Jesper Friis Blak

Adm. direktør
Jesper Friis Blak
Telefon: +45 70 220 456
E-mail: jb@super1rent.dk

null

Susanne Sørensen Gjerding

Jurist- og regionschef
Susanne Sørensen Gjerding
Telefon:+45 70 220 456

Mobil: +45 25 262 902
E-mail: ssg@super1rent.dk

null

Lone Møller

Koordinator
Lone Møller
Telefon:+45 70 220 456
Mobil:+45 27 290 460
E-mail: lm@super1rent.dk

null

Anette Hyllested

Inspektør
Anette Hyllested
Telefon: +45 70 220 456
Mobil: +45 28 269 639
E-mail: ah@super1rent.dk